press kit (pol. teczka prasowa)

obszerny zestaw materiałów informacyjnych, przygotowywanych przez osoby odpowiedzialne za media relations. Przeznaczone są one dla dziennikarzy. Przekazuje się je im podczas lub bezpośrednio po zakończeniu organizowanej przez firmę/organizację konferencji prasowej.

Źródło: Media i Marketing Polska (DT)